نقشه سایت
کنترل پنل
صفحه اصلی
سخن روز
« ثبت احوال هوشمند، امنیت هویت در فضای مجازی، خدمات فراگیر»
پاسخگویی
0873-4433223
امروز
دوشنبه 1400/9/8
|
ساعت

ارتباط با ما
نشانی:
کردستان ، شهر كاني سور ثبت احوال کانی سور
کد پستی:
13175 - 66971
تلفن:
08734433223 ; 08734433223   
فکس:
08734433223
نشانی الکترونیکی:
kordestan@sabteahval.ir
شبکه های اجتماعی:

آدرس : کردستان ،شهر كاني سور ثبت احوال کانی سور
کد پستی : 13175-66971 | نمابر: 08734433223 | شماره تماس : 4433223-0873
طراحی و پیاده سازی : محمد حسینی | mohammad.hosini1@gmail.com
|
طراحی و پیاده ساز : محمد حسینی
mohammad.hosini1@gmail.com